Uncategorized November 23, 2017 0

Het betere Kinderpardon van de Kinderombudsman

Margrite Kalverboer is de Kinderombudsman. Zij stoorde zich ook aan de regels van het huidige Kinderpardon waardoor er bijna geen kinderen voor in aanmerking komen, terwijl alle kinderen die een aanvraag indienden aan de belangrijkste voorwaarde voldeden: ze woonden allemaal al tenminste vijf jaar in Nederland en hadden hier hun leven opgebouwd. Daarom presenteerde ze in Juli al een alternatief Kinderpardon. 

Haar belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Veranker de regeling voor langdurig verblijvende kinderen in de Vreemdelingenwet.
  2. Schrap het meewerkcriterium (dat kinderen alleen in aanmerking komen als ze actief hebben meegewerkt aan hun eigen uitzetting)
  3. Laat het Kinderpardon gelden voor alle kinderen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben aangevraagd en hier sindsdien tenminste vijf jaar hebben gewoond, in plaats van alleen voor kinderen die asiel hebben aangevraagd.
  4. Laat de contra-indicaties gevaar openbare orde en nationale veiligheid en twijfel aan identiteit of nationaliteit ten hoogste een weigeringsgrond zijn voor het betreffende gezinslid, maar niet voor de overige gezinsleden.
  5. Schep ruimte om de contra-indicaties gevaar openbare orde en nationale veiligheid en twijfel aan identiteit of nationaliteit in individuele gevallen niet aan het betreffende gezinslid tegen te werpen, bijvoorbeeld omdat het belang van de betrokken kinderen zich hiertegen verzet.
  6. Sluit geen gezinsleden uit die onder het jeugdstrafrecht een gevangenisstraf hebben gehad op basis van de contra-indicatie gevaar openbare orde en versoepel het criterium voor volwassenen.
  7. Neem een verjaringstermijn op voor het criterium gevaar openbare orde en nationale veiligheid, zodat er uiteindelijk – bij het uitblijven van vervolging (bij 1F) of als iemand niet opnieuw in de fout gaat (bij gevangenisstraf) – zicht is op een toekomst in Nederland.
  8. Pas het toezichtscriterium zodanig aan dat kinderen die tenminste vijf jaar onder toezicht hebben gestaan van het Rijk of een gemeente in aanmerking komen voor de regeling.
  9. Beoordeel alle afgewezen aanvragen onder de overgangsregeling en de definitieve regeling opnieuw op basis van de voorgestelde criteria en stel de regeling open voor alle gezinnen die op 1 februari 2013 aan deze eisen voldeden.
  10. Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet zodat het kind centraal staat bij alle vreemdelingrechtelijke besluiten die over hem of haar genomen worden.

Lees hier het hele alternatieve Kinderpardon van de Kinderombudsman

DEEL DIT BERICHT:
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

About the author

admin:

0 Comments

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply